เมนูหลัก ระบบออนไลย์เจ้าพระยาเคลม

วิธีการตรวจสภาพรถ

  

วิธีการตรวจสภาพรถ

รถเรา รักษา  ดูแล ใสใจ   

 ตรวจรถ ก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน

 
สถานตรวจสภาพรถ อำนวยโชค
 
 
 
คริกดูที่รูปวิธีตรวจสภาพตัวถังและโครงแชสซี

     
คริกดูที่รูปวิธีตรวจวัดควันดําด้วยเครื่องมือวัด

 
คริกดูที่รูปวิธีตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย
 
      
คริกดูที่รูปวิธีตรวจวัดค่ามลพิษ (CO,HC)
 
คริกดูที่รูปวิ ธีตรวจวัดโคมไฟหน้า
 
 

คริกดูที่รูปแบบเครื่องที่มา ของระบบ
 

  ศูนย์บริการปั๊มอำนวยโชค  
  115/1 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-สามง่าม  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  
โทร 056-900487 ,ตรอ.056-900445 , แฟร์ก  056-900465
               
    ติดต่อ24ชั่วโมง    
    นายอำนวย ศรีฉิม    
อิเมลล์   info@onchok.com , a_hmog@amnauichok.com 
   เว็ปไซร์  www.amnauichok.com ,  www.onchok.com